Hem
kontakta oss
här mäter vi
prislista areamätning
Trelleborg - Malmö - Lund - Helsingborg - Halmstad
Många av våra uppdragsgivare efterfrågar en areamätning med kort varsel. Ofta kan vi göra mätningen redan dagen därpå.
 
Ring oss på 0707 223021 om det är bråttom så hjälper vi till.
Observera att vi ritar upp och beräknar arean professionellt i ett så kallat CAD-program i en dator. Det är numera ett branschkrav att ett ritningsunderlag skall finnas att tillgå vid eventuella juridiska tvistemål.

Vi areamäter bostäder och lokaler

Bostäder: Vid areamätning av en bostad/lokal utgår vi från de uppmätningar vi gör på plats med lasermätare och utifrån detta etablerar vi ett mätunderlag i ett s.k. CAD program i en dator. Efter det upprättar vi ett MÄTBEVIS som kan levereras på E-mail/fax eller per post normalt inom en till två dagar från vårt tillträde till lägenheten/villan.
För bostäder mäts och anges Boarea (BOA) och i förekommande fall Biarea (BIA) enligt svensk standard SS 21054:2020, Area och Volym för byggnader – Terminologi och mätning. Dessa areor beräknas med två decimaler, men anges avrundade till hela kvadratmeter - vid avrundning tillämpas SS 01 41 41 På plats tar en uppmätning mellan en och två timmar beroende på bostadens storlek och komplexitet.
 
Lokaler: När det gäller lokaler mäts framför allt lokalarea (LOA) och övrig area (ÖVA) Mätrapporten kan innehålla en grafisk bild och/eller tabeller allt efter beställarens önskemål. På plats tar en mätning mellan en och fyra timmar och resultatet kan (även vid stora objekt) i regel levereras inom en vecka.
Vi upprättar även relationsritningar på exempelvis råvindar för att få ett bra underlag för projektering och/eller för att göra en preliminär uppskattning av den slutliga boarean.
 
Areabegrepp Atemp Vi areeammäter och beräknar även Atemp. Det är den area som byggnadens specifika energianvändning ska beräknas efter.
Många av våra uppdragsgivare efterfrågar en areamätning med kort varsel. Ofta kan vi göra mätningen redan dagen därpå.
 
Ring oss på 0707 223021 om det är bråttom så hjälper vi till.

 
 
 

Vi ritar ny-, om- och tillbyggnader

Går ni i byggtankar? Kanske har ni vuxit ur huset eller inte är nöjda med hur det fungerar i vardagen? Vi hjälper er att hitta personligt anpassade lösningar för såväl om- som tillbyggnad som nybyggnation. Vi upprättar även digitala ritningar (relationsritningar) av objektets verkliga utseende efter uppmätningar med lasermätare.
 
Vi kan hjälpa dig med:
 

Vi upprättar relationsritningar på bostäder och lokaler

Inte sällan saknas ritningar på aktuellt objekt eller så är de felaktiga eller ofullständiga. En relationsritning är en aktualiserad ritning som visar hur en bostad/lokal ser ut i realtid. Nyupprättade relationsritningar används ofta vid projektering av om- och tillbyggnader samt vid teknisk/ekonomisk förvaltning. Vi erbjuder oss att mäta upp alla typer av byggnadsobjekt och leverera CAD ritningar i dwg-format.